...
transport gratuit pentru comenzi cu valoare peste 250 lei
...
produse de calitate
...
retur in 30 zile
...
livrare in 48 ore pentru produsele din stoc
Politica de protectie a datelor (GDPR)

Politica de protectie a datelor (GDPR)

Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate

  1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

Denumire firma: S.C. BARI LUYS S.R.L.

Adresa sediu social: Str. Avionului Nr.52-70, Bl.H, Sc.1, Et.6, Ap.31,  Loc. Bucuresti, Sector 1

Numar Registrul Comertului: J40/10909/30.06.2017

Cod Unic de Inregistrare: 37871747

Adresa de email: living@visiofix.ro

In calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web, in vederea accesarii contului de utilizator, abonarii la newsletter sau transmiterii de mesaje.

S.C. BARI LUYS S.R.L. incearca sa protejeze cat mai mult dreptul la intimitate si la imagine al utilizatorilor site-ului, in scopul de a le oferi o experienta online sigura, care sa nu le afecteze in mod negativ viata personala. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in sistem sunt utilizate numai in scopurile pe care le aveti in vedere. Suntem 100% antispam.

Prin vizitarea site-ului, inregistrarea contului si acceptarea prezentei Politici de confidentialitate, va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriul sistem informatic, atat manual, cat si automat, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) RGPD sau GDPR. Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu crea contul de utilizator si de a nu accesa site-ul web.

  1. Definitii:

ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Date cu caracter personal = orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator = persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

Persoana imputernicita de operator = persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

Destinatar = persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

Consimtamant al persoanei vizate = orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

  1. Drepturile utilizatorilor site-ului

S.C. BARI LUYS S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului (persoane vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, si anume:

Dreptul de acces = dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale, atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare = dreptul la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) = dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa la adresa de email specificata.

  1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrării. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de S.C. BARI LUYS S.R.L.

In momentul inregistrarii pe site, prin crearea unui cont, prin accesarea, ori prin activarea unor materiale promotionale sau publicitare, S.C. BARI LUYS S.R.L. va colecta date cu caracter personal de natura sa identifice o anumita persoana.

In unele zone ale site-ului, S.C. BARI LUYS S.R.L. va cere sa furnizati date personale, incluzand numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon si alte informatii care va pot identifica. In alte zone ale site-ului, S.C. BARI LUYS S.R.L. colecteaza date cu caracter personal, cum ar fi: varsta, sexul, interesele dvs. Uneori sunt colectate o combinatie intre cele doua tipuri de date.

Crearea contului pe site si abonarea la serviciile si produsele noastre ne faciliteaza accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal. S.C. BARI LUYS S.R.L. primeste, de asemenea, si inregistreaza pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browser-ul de internet astfel incat acesta sa respinga cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dumneavoastra pe site. Politica firmei noastre referitoare la cookie-uri poate fi consultata mai jos.

S.C. BARI LUYS S.R.L. utilizeaza comunicari de marketing direct: Lead Ads, notificari push web, push mobil. Prin accesarea si utilizarea site-ului va exprimati, in mod expres, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing si primirea de comunicari de marketing direct, incluzand, dar fara a se limita la: Lead Ads, notificari web, notificari push mobil.

S.C. BARI LUYS S.R.L. utilizeaza informatiile stocate, datele cu caracter personal mentionate mai sus si furnizate de catre dumneavoastra la inregistrarea si activitatea desfasurata pe site-ul S.C. BARI LUYS S.R.L., cu scopul de a facilita accesul la site, de a imbunatati anumite produse si servicii, precum si a va informa referitor la ultimele produse de care sunteti interesati. Pentru utilizatorii abonati la newsletter si cei care au creat cont pe site, dar nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa de e-mail specificata, iar datele dumneavoastra vor fi sterse din sistem.

  1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

S.C. BARI LUYS S.R.L. nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, cu exceptia angajatilor si contractorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele S.C. BARI LUYS S.R.L. sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a S.C. BARI LUYS S.R.L. sau a angajatilor ori contractorilor acesteia.

S.C. BARI LUYS S.R.L. a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR. S.C. BARI LUYS S.R.L., impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. Totodata, S.C. BARI LUYS S.R.L.acorda acces la datele cu caracter personal angajatilor si colaboratorilor doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai companiei S.C. BARI LUYS S.R.L. care intra in contact cu datele cu caracter personal trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

S.C. BARI LUYS S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastra colaboratorilor sai cu care se afla in relatii de parteneriat in temeiul acordurilor de confidentialitate incheiate cu acesta si numai in scopurile mentionate in cuprinsul prezentei Politici, dupa cum urmeaza: furnizori servicii de curierat, furnizori servicii de marketing, furnizori servicii de plata/ bancare, furnizori realizare, intretinere si gazduire site.

Echipamentele de tip servere pe care este gazduit site-ul prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalat in locatie EU Romania si Germania si supus periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului sunt retinute pe o perioada de 2 ani de la momentul colectarii/ prelucrarii, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului.

  1. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, S.C. BARI LUYS S.R.L. va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate. Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: living@visiofix.ro

  1. Informatii privind ANSPDCP

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Ce este un cookie?

Un Internet Cookie (termen cunoscut si ca browser cookie sau HTTP cookie sau pur si simplu cookie) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet pasiv (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau inchide fereastra browser-ului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

Cookie-urile permanente sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv si sunt cunoscute sub numele de third party cookies (cookie-uri plasate de terti) – acestea pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat acestuia sa-i fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru el.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile le asigura user-ilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor website-uri de a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex. preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webserver-e. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, in functie de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (cookie-uri de sesiune) si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul a parasit website-ul, in timp ce altele sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browser-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre website-ul visionfix.ro?

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele categorii de cookie-uri:

Cookie-uri de performanta a site-ului

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de inregistrare

Cookie-uri pentru publicitate.

Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri pot proveni de la terti.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor. De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site, softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browser-ul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, fiind utilizat doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat, putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul, acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate, precum si prevederile legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting. Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a tinti continutul chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba si primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare. Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dumneavoastra. Daca nu ati selectat pastreaza-ma inregistrat, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browser-ul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate. Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii – pentru a arata, de exemplu, reclame despre vacante daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe un site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, le stocheaza informatii despre continutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserver-ul va recunoaste browser-ul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea lor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

* Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de turism.

* Oferte adaptate intereselor utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba (ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

* Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

* Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

* Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

* Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics, cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul in care un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc).

* Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul utilizatorilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod, asa ca nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite in scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare ale utilizatorilor, atat pe un anume site, cat si pe mai multe site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general, browser-ele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant, in ambele sensuri, informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookies pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browser-ul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookies implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browser-ele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile pentru a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti la alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai mari si vizitate site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.

Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji, insa cu ajutorul cookie-urilor:

* Particularizati-va setarile browser-ului in ceea ce priveste cookie-urile, pana ajungeti la un nivel de securitate al utilizarii lor pe care il considerati confortabil.

* Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

* Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand il inchideti. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii de navigare.

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii anti-spyware. Multe dintre aceste aplicatii includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browser-ului sau sa descarce software periculos.

Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet, locale sau internationale. Avand o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Puteti seta din browser ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau puteti seta browser-ul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu sunteti inregistat folosind cookie-urile, nu veti putea lasa comentarii. Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc, de regula, in optiuni sau in meniul de preferinte al browser-ului dumneavoastra. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele link-uri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea ajutor a browser-ului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer, Cookie settings in Firefox, Cookie settings in Chrome, Cookie settings in Safari

Politica de cookie a firmei

Acest site utilizeaza cookie-uri

Legea stipuleaza ca putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastra, in cazul in care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dumneavoastra.

Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Cookie-urile de preferinta permit site-ului sa isi aminteasca informatii care se modifica dupa modul in care se comporta sau arata site-ul, precum limba dumneavoastra preferata sau regiunea in care va aflati.

Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii site-ului sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-ul, prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali.

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri in curs de clasificare, impreuna cu furnizorii de cookie-uri individuale.